Tatsuo Koizumi
Takumi Takahashi
Subaru Impreza WRX STi RC2 No.5

— Leg 1 —
SS1 1:07.4 (7)
SS2 1:01.4 (6)
SS3 11:45.8 (7)
SS4 29:26.1 (7)
SS5 17:31.8 (6)
SS6 15:29.9 (6)
SS7 11:43.1 (6)
SS8 21:53.4 (6)
SS9 15:25.2 (5)
SS10 14:22.4 (5)
Penalty 1:00
total 2:20:46.5

— Leg 2 —
SS11 20:37.1 (5)

(Engine broken)

leg2